Wednesday, September 15, 2021

KJ Jawab Soalan Isu Doktor Kontrak.


Soalan berkaitan doktor kontrak daripada YB Tangga Batu dijawab oleh YBM Khairy Jamaluddin di Dewan Rakyat tadi.


Sehingga kini, jumlah Pegawai Perubatan yang sedang berhidmat di KKM adalah seramai 55,981 orang:

• 32,885 orang pegawai tetap

• 23,096 orang pegawai kontrak

No comments: