Wednesday, July 3, 2013

Pertandingan Mencipta Logo Kementerian Belia dan Sukan (KBS)Kementerian Belia dan Sukan Malaysia (KBS) berhasrat untuk mencipta logoyang menjadi identiti serta tanda pengenalan imej organisasi dan diguna pakaidalam kesemua aktiviti pameran atau percetakan dan dalam mana-mana acara ataumajlis rasmi Kementerian.

Penciptaan logo baharu KBS selaras dengan peranan serta hala tuju baharuKBS dengan berpandukan visi, misi dan objektif Kementerian ini dalam mengangkatmartabat belia, sukan dan kemahiran.


1. OBJEKTIF PERTANDINGAN

1.1 Mewujudkan logo baharu KBS bagi menggambarkan “core business” sebenarKementerian.

1.2. Memberi peluang kepadamasyarakat untuk mengambil bahagian.


2. SYARATPERTANDINGAN,SPESIFIKASI REKA BENTUK LOGO DAN BORANG PENYERTAAN

2.1. Syarat dan Terma Pertandingan

a) Penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada seluruhwarganegara Malaysia yang berumur 15 hingga 40 tahun.

b) Peserta boleh menghantar seberapabanyak penyertaan. Walau bagaimanapun, hanya satu logo akan dipilih sebagai pemenang.

c) Semua ciptaan mestilah Asli dan tidak diceduk/ditiru/diciplak dari mana-mana logo tempatan mahupun dari luar Negara.

d) Semua logo yang diterima oleh UrusSetia Pertandingan Logo Kementerian Belia dan Sukan Malaysia akan menjadihakmilik Kementerian dan tidak boleh dikembalikan. Kementerian berhak ke atas logo yang terpilih sama ada untuk dipindaatau diubahsuai bagi maksud untuk digunakan atau dipamerkan ataupun dicetakdalam mana-mana acara atau majlis rasmi Kementerian.

e) Pemenang akan menerima hadiah tunai,plak beserta sijil penyertaan.


2.2. Spesifikasi Reka Bentuk Logo

a) Reka Bentuk mestilah baru dan asli serta tidakmengandungi unsur atau elemen yang boleh dianggap sensitif dan boleh menyinggung mana-mana pihak. Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya terdapat sebarang tuntutan daripada pihak ketiga. Penyertaan akan terbatal sekiranya didapati hasil karya yang dikemukakan tidak asli/ciplak.

b) Reka bentuk hendaklah dihasilkanmenggunakan kertas bersaiz A4 (ukuran 21cm x 29.7cm) berwarna putih dalam komputer grafik dan dilekatkan padakertas tebal atau “mounting board” dan juga disediakan dalam bentuk ‘softcopy’ menggunakan format AL (Adobe Illustration) atau JPEG resolusi minimum 1280 x960 atau menggunakan software terkini yang bersesuaian.

c) Pereka hendaklah memberi keteranganatau penjelasan (rasional) ke atas reka bentuk logo dan simbol serta warna yang digunakan

d) Reka cipta logo hendaklah mempunyaisekurang-kurangnya dua (2) warna tetapi tidak melebihi (5) warna.

e) Berciri gabungan moden dan futuristik mengambarkan belia, sukan dan kemahiran serta mampu menggambarkan identiti, imej KBS danmempunyai ciri-ciri semangat kesukanan, kerjasama dan kerja berpasukan (teamwork).

f) Reka bentuk hendaklah menarik, jelas, mudah dan kemas.


2.3. BORANG PENYERTAAN

a) Setiap peserta hendaklah mengisi borang penyertaan yang disediakan.

b) Maklumat peserta hendaklah dicatatkan dengan jelas dibelakang hasil karya masing-masing iaitu:

· Nama Penuh;
· Nombor Kad Pengenalan;
· Alamat Penuh; dan
· Nombor Telefon.
· Penyertaan hendaklah dihantar dalam bentuk hard copy dansoft copy sama ada melalui:
Pos; atau Emel (dalam format .ai dan .jpeg)

Penyertaan dibuka mulai 1 Julai 2013 ( Isnin) hingga 15 Julai 2013 ( Isnin )

Sebarang penyertaan yang diterima selepas 15 Julai 2013 tidakakan dilayan oleh pihak Urus Setia

Setiap penyertaan hendaklah dihantar ke alamat berikut;

Urus Setia
Pertandingan Mencipta Logo KBS
Unit Komunikasi Korporat
Aras 8, Menara Kementerian Belia danSukan Malaysia
Lot 4G4, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62576 PUTRAJAYA.
Telefon : 03-88713278


Pastikan di sebelah atas kiri sampul tertulis `Pertandingan Mencipta Logo KBS ’

Segala kos untuk menyertai pertandingan ini adalah atas tanggungan peserta sendiri.


3. METODOLOGI PENILAIAN

3.1. Penilaianakan dilakukan terhadap semua penyertaan yang diterima peserta yang menyertai pertandingan.

3.2. Penilaian akan dijalankan melaluipenelitian terhadap layout/design logo yang dihantar kepada Urus Setia
Pertandingan.


4. HADIAH PERTANDINGAN

4.1. Hanyasatu reka bentuk logo sahaja akan dipilih untuk memenangi pertandingan ini. Pemenang hanya layak menerima satu hadiah tunai dan sijil penghargaan sahaja.


5. PANEL PENILAI

5.1. Penilaian akan dibuat oleh satu Jawatankuasa Penilai yang dibentukbersaingan.

5.2. Semua penyertaan adalahtertakluk kepada keputusan MUKTAMADoleh Panel Penilai.

5.3. Panel Penilai berhak untuk membatalkan penyertaan pada mana-manaperingkat pertandingan
sekiranya didapati peserta tidak mematuhi mana-manasyarat yang dinyatakan.

5.4. Panel Penilai berhak mengubahsuai danmeminda reka bentuk logo yang disertai sekiranya perlu

5.5. Logo yang terpilih akan diguna pakai dan menjadi hak milik Kementerian Belia dan Sukan
Malaysia.


6. HADIAH

6.1 Johanakan menerima wang tunai RM 2,000 berserta sebuah plak dan sijil penyertaan.

6.2 Tempatkedua akan menerima wang tunai TM 1000.00 beserta sebuah plak dan sijil penyertaan

6.3 Tempatketiga pula akan menerima wang tunai RM 500.00 beserta sebuah plak dan sijil penyertaan.

6.4 Semuapemenang akan dimaklumkan oleh pihak Urus Setia melalui telefon atau surat atauemail.

6.5 Majlis penyampaian hadiah akan dilakukandalam satu majlis yang akan dimaklumkan kemudian.

Borang penyertaan klik di sini...

1 comment:

894894jiy u said...

mana nak hantar design utk soft copy punya? apa alamat email nya tuan?